Strona początkowa Danie dnia - danie dniatetnica miedzyplatowa nerkitetnica szyjna wewnetrznatetnica podstawnatętniak Tetnicy podkolanowejww.hu.berlin.deS301www.kartki religijne.pl
 

Danie dnia - danie dnia

Temat: przedstawienie przypadku(przedoperacyjne) - Izz/Der
Dr Sheperd, pacjentka, Ruth Fisher lat 51, przyjęta do szpitala dzisiaj rano w stanie ciężkim z powodu krwawienia podpajęczynówkowego, krwiaka śródmózgowego nieurazowego. Wykonana angiografia mózgowa wykazała obecność tętniaka olbrzymiego na bifurkacji tętnicy środkowej mózgu.
Źródło: greysanatomyworldwriters.fora.pl/a/a,223.htmlTemat: Episode 01.06 - przedstawienie przypadku(przedoperacyjne)
... powodu krwawienia podpajęczynówkowego, krwiaka śródmózgowego nieurazowego. Wykonana angiografia mózgowa wykazała obecność tętniaka olbrzymiego na bifurkacji tętnicy środkowej mózgu. Derek - Świetnie. (Derek chowa latareczkę do kieszeni, jeszcze raz bierze od Izzie...
Źródło: greysanatomyworldwriters.fora.pl/a/a,262.html


Temat: Rehabilitacja po udarze niedokrwiennym
Przy nieprawidłowym metaboliźmie w zespole Marfana, Ehlersa - Danlosa oraz innych zespołach marfanopodobnych czynniki genetyczne zaburzające przebieg układu kapilarnego mózgu prowadzą do zmniejszenia liczby naczyń włosowatych lub powstawania naczyniaków włośniczkowych, tym samym powodują częstsze zachwiania równowagi czynnościowej bariery krew-mózg, co sprzyja powstawaniu zaburzeń w krążeniu mózgowym. Dlatego obserwuje się dysplazję naczyń szyjnych i mózgowych, a anomalie rozwojowe tych tętnic są jedną z głównych przyczyn udaru niedokrwiennego. Inną przyczyną jest zaburzenie funkcjonowania mózgu w wyniku wytworzenia się zakrzepu (zatoru) wewnątrz naczynia krwionośnego i gwałtownego zatrzymania dopływu krwi do tego ważnego organu. Oceny prędkości i kierunku przepływu krwi w tętnicach oraz zmian wewnątrznaczyniowych można dokonać badając tętnie szyjne i kręgowe oraz tętnice wewnątrzczaszkowe metodą ultrasonograficzną i dopplerowską. Badanie to pozwala na rozpoznanie zwężeń i niedrożności tętnic, uwidocznia drogi krążenia obocznego. Szyjno-czaszkowa dysplazja włóknisto-mięśniowa (niemiażdżycowa, niezapalna choroba naczyń tętniczych) może przebiegać z tworzeniem tętniaków tętnic mózgowych, stwarzających ryzyko krwawienia podpajęczynówkowego lub śródmózgowego. Niekiedy obserwuje się rozwarstwienie ściany tętnic ... rehabilitacji po udarze Leczenie jak z nut (autor: Przemysław Kobel; źródło: Reuters) Rehabilitacja ofiar udaru mózgu to proces długotrwały i trudny, m.in. dlatego, że przywracanie chorym dawnej sprawności wymaga od nich ... woleli ciszę lub słuchali audiobooków. Badaniu poddano 60 osób tuż po udarze niedokrwiennym spowodowanym przez tętnicę środkową mózgu. Ten jeden z częściej spotykanych typów wspomnianego schorzenia może upośledzić zdolność do poruszania ... Prowadzący badania Teppo Sarkamo z University of Helsinki powiedział "Nie możemy stwierdzić co się dzieje w mózgu, ale z wcześniejszych badań oraz teorii wynika, że muzyka mogłaby aktywować obszary mózgu odzyskujące sprawność". Naukowiec uważa też, że muzyka może uruchamiać bardziej ogólny mechanizm, który naprawia i odnawia sieć neuronową mózgu. Do potwierdzenia uzyskanych wyników wymagane jest przeprowadzenie szerszych badań. Jeśli potwierdzą one dotychczasowe...
Źródło: marfanforum.pl/viewtopic.php?t=1834


Temat: pytania z kardiologi
zatorem septycznym z wtórnym zapaleniem tętnicy i zniszczeniem jej ściany albo uszkodzeniem ściany spowodowanym bakteriami mnożącymi się w naczyniach odżywczych tętnic. D. tylko A+C E. wszystkie wyżej wymienione 3. Prawdziwe są...
Źródło: forum.stud.umed.lodz.pl/viewtopic.php?t=757


Temat: Neurologia
(szczepienia) Przyczyny, diagnostyka i leczenie ropnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych Limfocytowe zapalenie opon Leczenie gruźliczego zapalenia opon Zapalenie opon o etiologii wirusowej Komplikacje sródczaszkowe zapalenia ucha środkowego Ropień mózgu Poszczepienne zapalenie mózgu i rdzenia Przyzakaźne zapalenie mózgu i rdzenia Neurologiczne następstwa posocznicy Czynniki ryzyka i kliniczne objawy udarów mózgowych Niedokrwienny udar mózgu (zawał mózgu) Kliniczne objawy zatoru tętnicy środkowej mózgu Krwotok mózgowy Tętniaki śródczaszkowe Krwotok śródrdzeniowy krwotok podpajęczynówkowy Przejściowe niedokrwienie mózgu (TAE) Postępowanie w udarze mózgu Leczenie stanów odległych po udarze mózgu Miażdżyca naczyń mózgu zespoły neurologiczne w cukrzycy Guzy śródczaszkowe Najczęściej występujące nowotwory mózgu Komplikacje śródczaszkowe nadciśnienia tętniczego Objawy guza móżdżku Objawy guza lewej okolicy ciemieniowej Guzy płata skroniowego Guzy przysadki mózgowej Guzy zewnątrzrdzeniowe Co to jest mielografia – zastosowanie diagnostyczne Guzy kąta mostowo – móżdżkowego Postacie kiły układu nerwowego naczyniowa postać kiły układu nerwowego Objawy kliniczne porażenia postępującego Wiąd rdzenia Późne następstwa urazu mózgu Wstrząśnienie mózgu Stłuczenie mózgu Krwiak nadtwardówkowy Encefalopatia pourazowa Uszkodzenie pnia mózgu Przyczyny napadów padaczkowych Typy napadów padaczkowych Leczenie napadów padaczkowych Stan padaczkowy – stan zagrożenia życia, postępowanie Kliniczne objawy miastenii – zagrożenie życia, postępowanie Przełom miasteniczny i cholinergiczny napięciowy ból głowy ... Creuzfelda Choroby prionowe Padaczka objawowa Stan padaczkowy Dystrofia mięśniowa postępująca Znaczenie badań ultrasonografii Dopplerowskiej w diagnostyce chorób naczyniowych mózgu EEG EMG
Źródło: piekarze.fora.pl/a/a,22.html